က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ HIV ေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရ ႏွစ္သိန္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ HIV ႏွင့္ AIDS ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူအမ်ားစုမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္လူငယ္မ်ားျဖစ္ ၾကၿပီး လိင္ကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳသူမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ ေဆးသံုးစြဲသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားထံတြင္ အဆိုပါေရာဂါကို အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ထပ္မံသိရသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေလးသူ ငယ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICE) ၏ ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း HIV ႏွင့္ AIDSေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၃၃ သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ၾကားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္၌ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္ၾကားရွိ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသည္ သက္တူရြယ္တူ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုးရွိသူ အမ်ိဳးသား ႀကီးမ်ားထံမွ ကူးစက္ခံရ မႈႏႈန္းမွာ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေန႔စဥ္ကမၻာႏွင့္ အဝွမ္း လူဦးေရ ၇၄ဝဝ ခန္႔မွာ အဆိုပါေရာဂါပိုးအား ကူးစက္ခံရၿပီး ေရာဂါကူးစက္ ခံရသူမ်ားအနက္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္ၾကားရွိ လူငယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ျဖစ္ေန ၾကသည့္အတြက္ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ ပြားမႈအား မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက အနာ ဂတ္တြင္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားလာႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

UNICEFမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ”ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္ေလးေတြဟာ HIV နဲ႕ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရး အသိပညာနဲ႔ ဗဟု သုတေတြ နည္းပါးေနေသးတဲ့ အတြက္ အခုလို ေရာဂါကူးစက္ ခံရမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာ ရတာပဲ။ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူေတြကို ေရာဂါန႔ဲပတ္သက္ၿပီး သိရွိျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသား ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ကပဲ HIVနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ဗဟုသုတအနည္းငယ္ ရွိတာကို ေတြ႕ ရတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေပၚျပဴလာ